ختم قرآن به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج)


این اولین بار است که قرآن را به این نیت ختم می کنیم

قرائت صفحه قرائت جزء