بسم الله الرحمن الرحیم

هر متقاضی شرکت در سلسله مسابقات کتابخوانی در امتداد ظهور با ارسال پاسخ های مسابقه برای بنیاد مهدویت خراسان شمالی موافقت خود را با شرایط و قوانین شرکت در مسابقه که در این صفحه آمده است اعلام داشته است.

  1. بنیاد مهدویت خراسان شمالی شعبه استانی موسسه بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) می باشد.
  2. هدف اصلی این مسابقات نشر معارف اصیل مهدوی است.
  3. اطلاعات هویتی ارسالی شما برای این مسابقه صرفا جهت اهراز هویت متقاضی بوده و بنیاد مهدویت هیچ گونه استفاده ی دیگری از آن ها نخواهد کرد.